top of page

מואי תאי -
אגרוף תאילנדי

מואי תאי - אגרוף תאילנדי היא אומנות לחימה בעמידה, בעיטות אגרופים ועמידה בקלינצ', לרוב השימוש הוא באגרופים, מרפקים וברכיים.

האימונים כוללים טכניקה ועבודה עם מגנים, ספארינג ואימון כוח מנטלי.

האימונים יאתגרו אתכם, ברמת מתחילים וגם מתקדמים, מתאים לכל הרמות.

bottom of page